Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R., W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE ZWANEJ RODO (GDPR)

Poniższa polityka prywatności reguluje sposób, w jaki ISOMNIA STUDIO MAŁGORZATA CYRANKOWSKA gromadzi i, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika ze strony internetowej www.isomniastudio.pl, zwanej dalej stroną internetową. RODO (GDPR) oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ISOMNIA STUDIO MAŁGORZATA CYRANKOWSKA z siedzibą w Gdańsku, ul. M.Beniowskiego 3A/8 działającej pod numerem NIP: 6612355789, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności, (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator danych

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane, jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Dane osobowe, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące Waszego ślubu/sesji, będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty wysłania zapytania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Posiadacie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:info@isomniastudio.pl
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Osobowe dane identyfikacyjne

 1. Osobowe dane identyfikacyjne mogą być zbierane od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają stronę internetową, wypełniają formularz kontaktowy oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na stronie internetowej.
 2. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu.
 3. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać stronę internetową anonimowo.
 4. Dane osobowe będą zbierane od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą takie informacje.
 5. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane ze stroną internetową.

§4. Nieosobowe dane identyfikacyjne

 1. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogę być zbierane na temat Użytkowników, ilekroć wchodzą oni w interakcję ze stroną internetowa.
 2. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się ze stroną internetową, na przykład system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

§5. Pliki cookies

 1. Witryna isomniastudio.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają, więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. W takim przypadku ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie,

§6. Zbieranie danych od Użytkowników

 1. ISOMNIA STUDIO gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do poniższych celów:
  1. Usprawnienia działania strony internetowej za wykorzystaniem opinii Użytkowników
  2. Poprawy obsługi klienta, dzięki możliwości skutecznego reagowania na zgłoszenia związane z obsługą klienta i w razie potrzeby pomocy technicznej.
  3. Administracji treścią, promocji lub innej funkcji witryny
  4. Korespondencji z użytkownikami za pomocą e-mail. Adres e-mail Użytkowników, który umożliwia przetwarzanie zamówień, będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania i / lub inne prośby lub pytania. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail może skontaktować się ze mną za pośrednictwem mojej Strony.

§7. Wykorzystywanie zebranych danych

 1. Wykorzystuję odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na mojej Stronie. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Stroną, a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona za pomocą podpisów cyfrowych.

§8. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępnianie ani sprzedawanie innym osobą. Udostępnieniu mogą podlegać jedynie ogólne zagregowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi odwiedzających stronę internetową i użytkowników z moimi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

§9. Witryny stron trzecich

 1. Użytkownicy mogą znaleźć na stronie internetowej reklamy lub inne treści zawierające linki do witryn i usług moich partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich.
 2. Nie kontroluję zawartości ani linków, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponoszę odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny internetowe powiązane z moją Stroną. Poza tym te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą ciągle się zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć swoją politykę prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja w jakiejkolwiek innej witrynie, w tym witrynach, które mają link do mojej Strony, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

§10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 1. ISOMNIA STUDIO MAŁGORZATA CYRANKOWSKA ma prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

§11. Akceptacja Użytkownika niniejszych warunków polityki prywatności

 1. Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

§12. Kontakt

 1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej Strony lub Twoich powiązań z tą witryną, skontaktuj się ze mną na: info@isomniastudio.pl lub skorzystaj z mojego formularza kontaktowego.